Ιστορικό – Ίδρυση

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας (ΣΑΝΑ) ιδρύθηκε το 1978 με σκοπό τη συνένωση των μελών του για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων όπως αυτά περιγράφονται στο καταστατικό.

Σήμερα, ο σκοπός ύπαρξης του συλλόγου παραμένει ο ίδιος. Αυτό που άλλαξε είναι το πρίσμα κάτω από το οποίο επιδιώκονται οι στόχοι. Τα μέσα και ο τρόπος πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.

Το παραγόμενο αρχιτεκτονικό έργο στις μέρες μας επιβάλλεται να προβληθεί και να κριθεί.  Συνδιοργάνωση

  Υποστήριξη


  Χορηγοί

  Χορηγοί Επικοινωνίας