Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου για τον Σχεδιασμό & Επισκευή Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία

Ανακοινώσεις, Νέα - 05-12-2017

σεμιναριο τοιχοποιιαςΣεμινάριο για τον Σχεδιασμό & Επισκευή Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία

Πάτρα, αίθουσα ΤΕΕ,   Τέταρτη 6/12/2017,  Ώρα  17:00

Εισήγηση: Φυλ. Καραντώνη, Επικ. Καθηγήτρια Π.Π

Σκοπός

Τελικός σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Η γνώση της συμπεριφοράς των κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία ώστε να επιτευχθεί

 • η βέλτιστη επιλογή για την επισκευή ή ενίσχυση υφιστάμενου κτηρίου
 • η σωστή μόρφωση και δόμηση νέων κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία

Διάρθρωση

 • Γνωριμία με την τοιχοποιία.

Τα είδη τοίχων και ο σωστός τρόπος δημιουργίας τους

Τα είδη λιθοσωμάτων και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους

Τα είδη κονιαμάτων

 • Υπολογισμός και παράγοντες που αυξάνουν τη θλιπτική, διατμητική και καμπτική αντοχή της τοιχοποιίας
 • Πως συμπεριφέρονται τα δύο βασικά είδη κτηρίων υπό την επίδραση σεισμικών δράσεων.
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για τα τρία συστήματα τοιχοποιίας, δηλαδή την

Άοπλη-Διαζωματική-Οπλισμένη  (έμφαση  θα δοθεί στις απαιτήσεις των δύο πρώτων)

 • Η μόρφωση των κτηρίων, δηλαδή το σχήμα της κάτοψης, η διάταξη τοίχων και ανοιγμάτων σε κάτοψη και καθ΄ ύψος  τι ρόλο παίζει στην τρωτότητα ενός κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία
 • Τι ισχύει σήμερα για την κατασκευή κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία (απαιτήσεις Ευρωκωδίκων)
 • Τεχνικές επισκευών

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα -Ενέματα- Αρμολόγημα -Ριζοπλισμοί (βλήτρα)

 • Επισκευές
 • Ενισχύσεις με:

Κατασκευή οριζοντίου διαζώματος

Δημιουργία διαφράγματος

Προένταση

 • Αποτελεσματικότητα και κόστος ενισχύσεων

Θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο;