7η Πανελλήνια Εκθεση Αρχιτεκτονικού Εργου – Φωτογραφίες Παράλληλων Εκδηλώσεων

7η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιεκτονικού Έργου - 03-07-2013