ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΑΝΑ

Δελτία Τύπου - 21-03-2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27 /2015                                            Πάτρα 16-03-2017

Δελτίο Τύπου
Σύνθεση νέου Δ.Σ. Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας

Μετά τις εκλογές τις 29.01.2017, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αχαΐας με την εξής σύνθεση :

πρόεδρος :  Πανταζόπουλος Γιάννης, από την παράταξη »Συνεργασία Αρχιτεκτόνων»

αντιπρόεδρος: Μπάρλας Κώστας – Θόρβαλτ, από την παράταξη »Παρέμβαση Αρχιτεκτόνων»

γ. γραμματέας : Καλογερόπουλος Κώστας, από την παράταξη »Παρέμβαση Αρχιτεκτόνων»

ταμίας : Παπαδημητρίου Ελένη, από την παράταξη »Συνεργασία Αρχιτεκτόνων»

και μέλη :

Χρυσανθοπούλου Παρθενόπη (» Επανεκκίνηση «),

Τσανάκα Αγγελική ( »Αρχιτεκτονική Πρόταση» ),

Παπανδρέου Γιώργος ( ΣΥ.Ρ.Α. ).
Στην πρώτη συνεδρίαση τις 06.03.2017 άρχισε η συζήτηση για το Πρόγραμμα Δράσης του νέου Δ.Σ.

Θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο;