ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ» - 19-02-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχόλια


ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ» - 19-02-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σχόλια


ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Παρέμβασης Σ.Α.Ν.Α. στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση «Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης» - 12-02-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΑΝΑ στο 9ο περιφ-κο συνεδριο

Σχόλια


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σ.Α.Ν.Α. ΣΤΟ 9ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» - 05-02-2018

παρεμβαση ΣΑΝΑ στο 9ο περιφερειακο συνεδριο παραγωγικης ανασυγκροτησης

Σχόλια


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου για τον Σχεδιασμό & Επισκευή Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία - 05-12-2017

σεμιναριο τοιχοποιιαςΣεμινάριο για τον Σχεδιασμό & Επισκευή Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία

Πάτρα, αίθουσα ΤΕΕ,   Τέταρτη 6/12/2017,  Ώρα  17:00

Εισήγηση: Φυλ. Καραντώνη, Επικ. Καθηγήτρια Π.Π

Σκοπός

Τελικός σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Η γνώση της συμπεριφοράς των κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία ώστε να επιτευχθεί

 • η βέλτιστη επιλογή για την επισκευή ή ενίσχυση υφιστάμενου κτηρίου
 • η σωστή μόρφωση και δόμηση νέων κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία

Διάρθρωση

 • Γνωριμία με την τοιχοποιία.

Τα είδη τοίχων και ο σωστός τρόπος δημιουργίας τους

Τα είδη λιθοσωμάτων και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους

Τα είδη κονιαμάτων

 • Υπολογισμός και παράγοντες που αυξάνουν τη θλιπτική, διατμητική και καμπτική αντοχή της τοιχοποιίας
 • Πως συμπεριφέρονται τα δύο βασικά είδη κτηρίων υπό την επίδραση σεισμικών δράσεων.
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για τα τρία συστήματα τοιχοποιίας, δηλαδή την

Άοπλη-Διαζωματική-Οπλισμένη  (έμφαση  θα δοθεί στις απαιτήσεις των δύο πρώτων)

 • Η μόρφωση των κτηρίων, δηλαδή το σχήμα της κάτοψης, η διάταξη τοίχων και ανοιγμάτων σε κάτοψη και καθ΄ ύψος  τι ρόλο παίζει στην τρωτότητα ενός κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία
 • Τι ισχύει σήμερα για την κατασκευή κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία (απαιτήσεις Ευρωκωδίκων)
 • Τεχνικές επισκευών

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα -Ενέματα- Αρμολόγημα -Ριζοπλισμοί (βλήτρα)

 • Επισκευές
 • Ενισχύσεις με:

Κατασκευή οριζοντίου διαζώματος

Δημιουργία διαφράγματος

Προένταση

 • Αποτελεσματικότητα και κόστος ενισχύσεων
Σχόλια


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ - 04-12-2017

σεμιναριο τοιχοποιιας

Σχόλια


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ - 01-12-2017

εγγραφο θέσεων ΣΑΝΑ για διελευση τραινου (1)

Σχόλια


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ Μ. & Ε. ΓΙΑ ΤΙΣΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ - 01-12-2017

επιστολη προς ΥΜΕ θέσεων ΣΑΝΑ για διελευση τραινου

Σχόλια


Ερώτημα για το πιο Συμβούλιο κατισχύει μεταξύ Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής ή Αρχαιολογικών Συμβουλίων σε περίπτωση που οι γνωμοδοτήσεις τους δεν ταυτίζονται - 07-11-2017

εγγραφο ΣΑΝΑ για ΣΑ-συμβουλια υπποαθ

Σχόλια


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 07-11-2017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΝΣ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Σχόλια

  Χορηγοί

  Χορηγοί Επικοινωνίας