ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΚΛΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ανακοινώσεις, Νέα - 25-09-2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ(ΕΚΛΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)