ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Η ομάδα εργασίας συστήθηκε μετά από ανοιχτή πρόσκληση του Συλλόγου προς τα μέλη του, με σκοπό τη συλλογή υλικού και τη σύνταξη μίας καταγραφής και προτάσεων σχετικά με το θέμα της ημερίδας “Λιμάνι και Θαλάσσιο μέτωπο” στην πόλη της Πάτρας, που διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε.-Τ.Δ.Ε. και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας και πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 26.01.08.

Η εργασία επικεντρώθηκε στη μελέτη παραδειγμάτων οργάνωσης και σχεδιασμού λιμανιών της Ευρώπης με κλίμακα ανάλογη αυτή της πόλης της Πάτρας, και έγινε μια προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης των προβλημάτων λειτουργίας που παρουσιάζει τόσο το λιμάνι της Πάτρας, όσο και η ίδια η πόλη, σε ένα σύγχρονο πλαίσιο αλλά και μέσα από μια απαραίτητη ιστορική αναδρομή.

Στη συνέχεια η ομάδα επιχείρησε τη σύνταξη κάποιων προτάσεων επικαιροποίησης της μελέτης που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στο νέο λιμάνι της πόλης, ώστε να καταστεί άμεσα εφικτή η απελευθέρωση του παλαιού λιμένα, και συνδυασμένα, την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου συνολικά, καθώς ο κύριος στόχος της εργασίας της ήταν να αναδείξει την ανάγκη για μία ενιαία διαχείρισή του, με όρους πολεοδομικούς και αρχιτεκτονικούς, κοινωνικές παραμέτρους και όχι μόνο εμπορικά κριτήρια.

Η ομάδα αποτελείτο από τους :

Α/Α

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-mail

1. Λοτσάρης Κωνσταντίνος ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 27-29 ΠΑΤΡΑ lotsaris@teemail.gr
2. Φραδέλου Αρτεμις ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2 ΠΑΤΡΑ artemisatwork@hotmail.com
3. Φανουράκης Σήφης ΕΡΕΝΕΣΤΡΩΛΕ 65 ΠΑΤΡΑ
4. Παπανδρέου Γιώργος ΚΑΝΑΚΑΡΗ 227 ΠΑΤΡΑ vassolioliou@gmail.com
5. Μαντάς Πέτρος ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ axonasmb@yahoo.gr