Επικοινωνία


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν.ΑΧΑΪΑΣ
Τριών Ναυάρχων 40
Τ.Κ. 26222 Πάτρα
Τηλ – fax 2610-326922
E-mail: