ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας, κατόπιν προκηρύξεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μέλη και των προβλεπόμενων από το καταστατικό διαδικασίες, σύστησε την ομάδα εργασίας με θέμα την 6η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου.

Στόχος της ομάδας είναι η επιμέλεια και διοργάνωση τόσο του θεσμού όσο και των παράλληλων εκδηλώσεων που αυτός συνοδεύει.

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το φθινόπωρο του 2009.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 6Ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υπεύθυνος της επιτροπής

Κωνσταντίνος Μπάρλας

Μέλη

Σοφία Ιωαννίδη

Μυρτώ Κιούρτη

Κατερίνα Λάμπρη

Δήμητρα Νικολακοπούλου

Μαρία Σκούρα

Άρτεμις Φραδέλου

Παρθενόπη Χρυσανθοπούλου

Ειδικοί Σύμβουλοι

Πανταζόπουλος Ιωάννης

Φανουράκης Ιωσήφ