ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Ης ΠΕΑΕ

8η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιεκτονικού Έργου, Νέα - 07-04-2016

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του ΣΑΝΑ:
Αντώνη Λαδόπουλο, Αρχιτέκτονα ελεύθερο επαγγελματία.
Ανδρέα Λάζαρη, Αρχιτέκτονα ελεύθερο επαγγελματία.
Κατερίνα Μαντζουράνη, Αρχιτέκτονα ελεύθερη επαγγελματία.
Γιούλη Παπαδόγιαννη, Αρχιτέκτονα ελεύθερη επαγγελματία.

Η πενταμελής κριτική επιτροπή επιλογής έργων αποτελείται από τις παρακάτω προσωπικότητες του χώρου της αρχιτεκτονικής:
Ανδρέα Λάζαρη, αρχιτέκτονα, ελεύθερο επαγγελματία, εκπρόσωπο της Ο.Ε. και Πρόεδρο του ΣΑΝΑ.
Κωνσταντίνο Μωραίτη, αρχιτέκτονα, καθηγητή αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ, Παναγιώτη Πάγκαλο, αρχιτέκτονα , διδάσκοντα στην ΑΣΚΤ.
Γεώργιο Πανέτσο, αρχιτέκτονα, καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών.
Βάνα Τεντοκάλη, αρχιτέκτονα, ομότιμη καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΝΑ με αλφαβητική σειρά.