4η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η 4η πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου με θέμα «Παράλιες ζώνες και Αστικά συμβάντα» πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από την 1η έως τις 30 Νοεμβρίου 2003. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 96 έργα τα οποία επέλεξε τριμελής επιτροπή που αποτελούταν από τους Σάββα Κονταράτο, Γιώργο Πανέτσο και Ρένα Σακελλαρίδου.

Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιήθηκαν δύο διαλέξεις, μια ημερίδα και τρεις κινηματογραφικές προβολές. Για την έκθεση δημοσιεύτηκε δίγλωσσος κατάλογος που παρουσίαζε όλα τα έργα. Η έκθεση παρουσιάστηκε και στη Θεσσαλονίκη από τις 26 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου 2004.

 

 

Ο χώρος της 4ης πανελλήνιας έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου ΣΑΝΑ στην Πάτρα.

 
Ο χώρος της 4ης πανελλήνιας έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου ΣΑΝΑ στην Θεσσαλονίκη όπου φιλοξενήθηκε τον Απρίλιο και Μάιο του 2004 .