3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η 3η πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου με θέμα «Επεμβάσεις στον αστικό και περιαστικό χώρο» πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 15 έως τις 25 Ιουνίου το 2000. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 125 έργα. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ήταν οι Δημήτρης Φατούρος και Δημήτρης Αντωνακάκης. Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιήθηκε μια σειρά εκδηλώσεων. Για την έκθεση δημοσιεύτηκε κατάλογος.