2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η 2η πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το 1997. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 100 έργα και δημοσιεύτηκε κατάλογος.