1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η 1η πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου το 1994. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 100 έργα και δημοσιεύτηκε κατάλογος.