8η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιεκτονικού Έργου


8η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου (8η ΠΕΑΕ) με τίτλο “ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ”που θα πραγματοποιηθεί από 9 Σεπτέμβρη έως 9 Οκτώβρη 2016 στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Ης ΠΕΑΕ - 07-04-2016

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του ΣΑΝΑ: Αντώνη Λαδόπουλο, Αρχιτέκτονα ελεύθερο επαγγελματία. Ανδρέα Λάζαρη, Αρχιτέκτονα ελεύθερο επαγγελματία. Κατερίνα Μαντζουράνη, Αρχιτέκτονα ελεύθερη επαγγελματία. Γιούλη Παπαδόγιαννη, Αρχιτέκτονα ελεύθερη επαγγελματία. Η πενταμελής κριτική επιτροπή επιλογής έργων αποτελείται από τις παρακάτω …
Περισσότερα…